Ιστολόγιο

Το blog της κοινότητας

banner με γεωμετρικά σχήματα σε μπλε αποχρώσεις, λέξεις σε άσπρο χρώμα από την αριστερή πλευρά  όπως mail, password, privacy, personal, λογότυπο του Joomla και τίτλος "Ελαχιστοποίηση προσωπικών δεδομένων"

Xρειάζεστε όλα αυτά τα δεδομένα;

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) θεσπίστηκε για την προστασία των δικαιωμάτων απορρήτου των κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας από τους τρόπους με τους οποίους το GDPR προστατεύει το απόρρητο είναι η θέσπιση ορισμένων αρχών που σχετίζονται με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Στην αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, ο GDPR καθορίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι επαρκή, συναφή και περιορισμένα με ό, τι είναι απαραίτητο σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται προς επεξεργασία. Σε αυτό το άρθρο, θα συζητήσουμε την αρχή ελαχιστοποίησης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων συμβουλών για το πώς να προσδιορίσετε εάν επεξεργάζεστε πάρα πολλά δεδομένα και πώς μπορείτε να αξιολογήσετε τις πρακτικές διαχείρισης των δεδομένων αυτών. 

  

Απόδοση στα ελληνικά με βάση το άρθρο της Donata Kalnenaite στο Joomla! Community Magazine με τίτλο "Data minimisation: do you really need all of this data?

  

Ποιες είναι οι απαιτήσεις της αρχής ελαχιστοποίησης δεδομένων;

Εάν ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) σας αφορά, η αρχή ελαχιστοποίησης δεδομένων απαιτεί από εσάς να διασφαλίσετε ότι τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεστε είναι:

  • Επαρκή, που σημαίνει ότι αρκούν ώστε να εκπληρώσετε σωστά τον δηλωμένο σκοπό σας.
  • Σχετικά - έχουν μία ορθολογική σχέση προς αυτόν τον σκοπό και
  • Περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, που σημαίνει ότι δεν τηρείτε περισσότερα από όσα χρειάζεστε για το σκοπό αυτό.

Σύμφωνα δε με το Γραφείο του Επιτρόπου Πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου, πρέπει να διασφαλίσετε ότι πράττετε τα εξής:

  • Συλλέγετε μόνο όσα προσωπικά δεδομένα πραγματικά χρειάζεστε για τους καθορισμένους σκοπούς σας.
  • Έχετε επαρκή προσωπικά δεδομένα ώστε να εκπληρώσετε σωστά αυτούς τους σκοπούς και
  • Ελέγχετε περιοδικά τα δεδομένα που κρατάτε και διαγράφετε οτιδήποτε δεν χρειάζεστε.

Πόσα δεδομένα χρειάζεστε;

Πριν ξεκινήσετε τη χαρτογράφηση όλων των δεδομένων σας, μια καλή ερώτηση προς τον εαυτό σας θα ήταν το για ποιους σκοπούς σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα δεδομένα. Μόλις καταρτίσετε τη λίστα αυτών των σκοπών, αναρωτηθείτε ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός προσωπικών δεδομένων που χρειάζεστε για να εκπληρώσετε αυτούς τους σκοπούς. Θα πρέπει να συλλέγετε και να αποθηκεύετε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που ικανοποιούν αυτή τη λίστα. Να θυμάστε ότι βάσει του GDPR, πρέπει να μπορείτε να αποδείξετε ότι έχετε εφαρμόσει κατάλληλες διαδικασίες για να διασφαλίσετε ότι συλλέγετε μόνο τα δεδομένα που χρειάζεστε, οπότε βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε όλα τα έγγραφα σχετικά με τα βήματα που ακολουθείτε στη διαδικασία ελαχιστοποίησης δεδομένων.

Οι παρακάτω παράγοντες μπορούν να υποδεικνύουν ότι συλλέγετε πάρα πολλά δεδομένα:

  • Συλλέγετε δεδομένα που περιλαμβάνουν άσχετες λεπτομέρειες.
  • Συλλέγετε δεδομένα για άτομα που σχετίζονται με το υποκείμενο των δεδομένων.
  • Δεν έχετε συγκεκριμένο σκοπό να λάβετε υπόψη τα δεδομένα και να τα διατηρήσετε «για την περίπτωση που τα χρειαστείτε στο μέλλον».

Διαγραφή προσωπικών δεδομένων

Ενώ η ελαχιστοποίηση δεδομένων ξεκινά με τη συλλογή του σωστού όγκου δεδομένων, τελειώνει με μια εκκαθάριση δεδομένων που είναι παρωχημένα, δεν εξυπηρετούν πλέον τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν και όταν ένα υποκείμενο δεδομένων ασκεί το δικαίωμα διαγραφής. Επίσης, η περίοδος για την οποία αποθηκεύετε δεδομένα θα πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο. Θα πρέπει να έχετε ένα πρόγραμμα διατήρησης δεδομένων και πολιτικές και διαδικασίες για το πότε και πώς θα διαγράψετε αυτά τα προσωπικά δεδομένα.

Η ελαχιστοποίηση δεδομένων είναι μια κρίσιμη δέσμευση, καθώς όχι μόνο θα σας βοηθήσει να συμμορφωθείτε με τον GDPR, αλλά και θα μειώσει τους κινδύνους σας σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων, θα διευκολύνει την ανταπόκρισή σας σε αιτήματα υποκειμένων δεδομένων και τέλος θα μειώσετε το κόστος της τεχνικής υποδομής σας (μτφ: για την ασφαλή τους φύλαξη).

 

Θέλεις να συμμετάσχεις πιο ενεργά στην ελληνική κοινότητα του Joomla; Επικοινώνησε μαζί μας.

Συντομεύσεις
Πρόσφατα Tutorials
Αναρτήσεις στο Blog

Το όνομα Joomla!™ και το λογότυπο χρησιμοποιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες μετά από περιορισμένη άδεια της Open Source Matters. Το joomla.gr δεν σχετίζεται με, ούτε υποστηρίζεται από, την Open Source Matters ή το Joomla!™ Project.
The Joomla!™ name and logo are used in the United States and other countries under limited license from Open Source Matters. joomla.gr is not associated with, nor endorsed by, Open Source Matters or the Joomla!™ Project.

Joomla.gr footer Logo

Δημιουργήθηκε με χρήση του Joomla! CMS

Κατασκευή - Συντήρηση - Φιλοξενία
Onscreen Web Services  &  Easylogic &  upward Digital

Στείλτε μας email ή ακολουθήστε μας